Arbetsplatser

Lediga arbetsplatser

Här utannonseras de lediga arbetsplatserna i Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingar (se rubrikerna till vänster).

Om övriga arbetsmöjligheter ger personalchef Kristina Holm tilläggsuppgifter.