Informationschef till Karleby kyrkliga samfällighet

Tjänsten som 

informationschef

i Karleby kyrkliga samfällighet lediganslås på nytt.

Informationschefen leder och utvecklar den interna och externa kommunikationen inom den tvåspråkiga samfälligheten. På den dynamiska informationsenheten arbetar även två informatörer på deltid samt en byråsekreterare. Informationsenheten betjänar samfällighetens fem församlingar, med sammanlagt 47.500 medlemmar. De viktigaste informationskanalerna är församlingssidorna i lokaltidningen, webbplatsen samt radioprogram.

Kvalifikationer
• lämplig högskoleutbildning och tillräcklig kännedom om arbetsområdet
• utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra inhemska språket. Därtill förutsätter samfällighetens språkstadga att informationschefen eller en av informatörerna har utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i svenska.

Som meriter beaktas mångsidig yrkeskunskap inom kommunikation, erfarenhet av Adobe-program (ombrytning, bildbehandling mm.), kännedom om församlingsarbete, kundbetjäning, bra organisations- och ledarförmåga samt förmåga att skapa samarbetsnätverk.

Lön enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal. Tjänsten tillsätts den 1.4.2019, men arbetsförhållandet inleds redan den 2.1 som semestervikariat. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. En prövotid på sex månader tillämpas. Före mottagandet av tjänsten skall den valda uppvisa läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan inlämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen
https://rekry.evl.fi/rekryse/#/joblist

senast 15.11.2018 kl. 15.00.
Anställningsintervjuerna hålls måndag 19.11 på förmiddagen.

Förfrågningar
• förvaltningsdirektör Helinä Marjamaa, tfn 050 3147 240
• personalchef Kristina Holm, tfn 050 3147 246