Anna begravningsplats, Karleby

Anna begravningsplats, Karleby

  • invigdes i december 2001
  • även urngravplatser samt en minneslund
  • minnessten för dem som begravats på andra orter
  • gravområde för medlemmar i andra trossamfund

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret, tfn 050 3147 234,
Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen, öppet mån-fre kl 9-15. 

Leminen Niclas

Hautausmaan työnjohtaja

Classes Begravningsväsendet
Gsm 050 3147 482
Email

Björk Christer

Begravningsplatsarbetsledare - Hautausmaan työnjohtaja

Classes Begravningsväsendet
Gsm 050 3147 480
Email

   

Anna begravningsplats
Bredviksvägen 33 (mittemot Marie begravningsplats)
tfn 050 3147 477
Klicka fram kartlänken HÄR 

Bestämmelser gällande gravstenar på Anna
Karta över Anna


Minnesstenen för de begravda i minneslunden.


Minnessten för dem som begravats på andra orter.