Marie begravningsplats, Karleby

Marie begravningsplats

  • togs i bruk 1810
  • på barnens område (sektor 3) finns även en minnesgravsten för barnen som dog före födseln
  • På begravningsplatsen ligger två kapell: Marie förrättningskapell och det gamla kapellet från 1916, ritat av stadsbyggmästaren Alvar Åkerman. Kapellet är inte längre i bruk.

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret, tfn 050 3147 234,
Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen, öppet mån-fre kl 9-15.

Leminen Niclas

Hautausmaan työnjohtaja

Classes Begravningsväsendet
Gsm 050 3147 482
Email

Björk Christer

Begravningsplatsarbetsledare - Hautausmaan työnjohtaja

Classes Begravningsväsendet
Gsm 050 3147 480
Email

Marie begravningsplats
Bredviksvägen 34 (mellan centrum och Björkhagen)
tfn 050 3147 477
Klicka fram kartlänken HÄR  

Bestämmelser gällande gravstenar på Marie  
Karta över Marie begravningsplats