Priser gällande begravningar

Priser gällande begravningar 1.1.2018

Gravplatsavgifter fastställda av gemensamma kyrkofullmäktige 10.12.2013. Övriga avgifter fastställda av gemensamma kyrkorådet 21.10.2014. För personer med krigsveterantecken och deras äkta makar är gravplatsen avgiftsfri oberoende av hemort.

Marie och Elisabeth begravningsplatser

Kistgravplats
Från hemorten 200 €
Från annan ort 400 €

Barngravplats på Marie begravningsplats

(områdena 34a, 34b, 34c, 120a, 120b ja 120c)

Från hemorten 45 €

Från annan ort 90 €

 

Arbetskostnader

(öppning, täckning och grundiståndsättning)

 

Kistbegravning

Från hemorten 290 €

Från annan ort 490 €

Kistans storlek < 1 m

Från hemorten 50 €

Från annan ort 70 €

 

Urnbegravning

Från hemorten 50 €

Från annan ort 70 € 

 

Hyra för kylrum (gäller endast kistor)

Från hemorten ingen avgift

Från annan ort 8 € / dygn

 

Hyra av kapell eller kyrka

Medlem av egen församling ingen avgift

Medlem av annan ev.luth. församling, ortodox och katolik 70 €

Person ur befolkningsregistret 150 €

 

Förflyttning av gravsten

Gravstenens storlek:

< 1 m 70 €

> 1 m 140 €

Kantstensområdena 200 €

(kantstenar, stegplattor och blomkanter)

 

 

Anna begravningsplats

 

Från hemorten

Kistgravplats 200 €

Urngravplats: innehåller 6 gravplatser 45 €

Gravplats: minneslund och ströområde 15 €

 

Arbetskostnader

(öppning, täckning och grundiståndsättning)

 

Kistbegravning 290 €
Kistans storlek < 1 m 50 €

Urnbegravning 50 €

 

Från annan ort

Kistgravplats 400 €

Urngravplats: innehåller 6 gravplatser 90 €

Gravplats: minneslund och ströområde 30 €

 

Arbetskostnader

(öppning, täckning och grundiståndsättning)
Kistbegravning 490 €

Kistans storlek < 1 m 70 €

Urnbegravning 70 €

 

Hyra för kylrum (gäller endast kistor)

Från hemorten ingen avgift

Från annan ort 8 € / dygn

 

Underlagsbalk för gravsten 100 € / m

Debiteras alltid i samband med begravning på kistgravområdet.

 

Hyra av kapell eller kyrka

Medlem av egen församling ingen avgift

Medlem av annan ev.luth. församling, ortodox och katolik 70 €

Person ur befolkningsregistret 150 €

 

Minneslundens namnplatta och gravering 110 €

 

Förflyttning av gravsten

Gravstenens storlek:

< 1 m 70 €

> 1 m 140 €

 

Gravens överlåtelseavgift innehåller kostnader för skötsel av gräsmatta, såsom den årliga gödslingen samt maskinell klippning av gräset på det enhetliga gräsmattsområdet, ca 50 cm framför gravminnesmärket.

 

Från skogsgravplatsen överlåts på en gång högst två och från radgravområdet högst fyra bredvidvarande gravplatser.

 

Begravning på minneslunden sker endast under den tid som jorden ej är frusen.

 

Avgifter för överlåtande av gravplats och avgifter som hör till begravningsverksamheten skall vara desamma för alla dem, som i lagen om hemkommunen (201/1994) menad hemkommun vid dödspunkten var inom Karleby kyrkliga samfällighetens område.