Direktionerna

Direktionerna i Karleby kyrkliga samfällighet

Samfällighetens gemensamma arbetsformer styrs av direktionerna som valts av gemensamma kyrkofullmäktige.

Förutom personal- och ekonomiförvaltningen, gravväsendet och fastighetsväsendet har kyrkliga samfälligheten gemensamma arbetsområden som betjänar alla församlingar: familjerådgivningscentralen, sjukhussjälavården och informationen.

Arbetsformers verksamhet styrs av direktionerna tillsammans med ifrågavarande arbetsområdes anställda.

Samdirektionen för familjerådgivningscentralen 2019-2022

Muuraiskangas-Nissilä Tuula, ordf. - suppleant Kettu Terttu
Ukskoski Seppo - suppleant Urpilainen Pirjo
Wargh Anton - suppleant Lapinoja Antti
Karleby prosteris diakonikommitteé:
Wentin Lea - suppleant Karhulahti Tiina
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Kaivosoja Matti - suppleant Aspvik Ulla
Lönnbäck Minna - suppleant Kosonen Jaakko
Seppälä Arja - suppleant Ruisaho Sakari

Sjukhussjälavårdsdirektionen 2019-2022

Teirikangas Ilona, ordf. - suppleant Klemola Anna-Mari
Passoja Terttu - suppleant Saari Sinella
Mäkelä Rolf-Erik - suppleant Nygård Erica
Luoma Otto - suppleant Peltokorpi Eeva
Haverinen Risto - suppleant Ojala Tuomo
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite:
Hautala-Jylhä Pirjo-Liisa - suppleant Rahkonen Marko
Toskala Eija - suppleant Ruisaho Sakari

Fastighets- och begravningsväsendets direktion 2019-2022

Kuismin Jouko, ordf. - suppleant Sykäräinen Sakari
Heikkilä Anna-Leena - suppleant Passoja Merja
Brandt Mikael - suppleant Borgmästars-Hagnäs Ingela
Linnarinne Tanja - suppleant Anttila Toni
Kivistö Irja - suppleant Timlin Juhani
Niemi Heikki - suppleant Tuomaala Pirkko

Samfälligheten har också två arbetsgrupper som valts av gemensamma kyrkorådet.

Informationsarbetsgruppen 2017-2018

Hautamäki Esko, ordf.
Järvenpää Satu
Mäkelä Rolf-Erik
Rytioja Antti
Syrjälä Helvi
Suppleanter:
Orjala Vuokko
Sandell Torbjörn

Bildkonstarbetsgruppen 2017-2018

Palosaari Auli, ordf.
Candelin Johan
Haapaniemi Liisa
Tiainen Esa
Suppleant:
Heikkilä Jonna