Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning till Karleby kyrkliga samfällighet.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

 _____   ______  _____   _____       
 / ___|| /_  _// | __ \\  | ___||   ___  
| // __   -| ||- | | \ || | ||__   /  || 
| \\_\ ||  _| ||_ | |__/ || | ||__   | [] || 
 \____//  /_____// |_____//  |_____||  \__ || 
 `---`  `-----`  -----`  `-----`   -|_|| 
                       `-` 

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.