Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning till Karleby kyrkliga samfällighet.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

 ____   __  __  _____   ______  _  _  
 | _ \\  \ \\/ // | __ \\  /_  _// | \ / || 
 | |_| ||  \ ` // | | \ ||  -| ||- | \/ || 
 | . //   | ||  | |__/ ||  _| ||_ | . . || 
 |_|\_\\   |_||  |_____//  /_____// |_|\/|_|| 
 `-` --`   `-`'  -----`  `-----` `-` `-` 
                         

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.