Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning till Karleby kyrkliga samfällighet.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

 ______   _____   _____   ___   ______ 
|   \\ | ___|| / ___||  / _ \\  /_  _// 
| -- // | ||__  | // __  | / \ || `-| |,- 
| -- \\ | ||__  | \\_\ || | \_/ ||  | ||  
|______// |_____|| \____//  \___//   |_||  
`------`  `-----`  `---`   `---`   `-`'  
                         

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.