Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning till Karleby kyrkliga samfällighet.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

 _ _  __  __  __  _   ___    _____ 
 | \| || \ \\/ // | || | ||  / _ \\  / ___// 
 | ' ||  \ ` // | '--' || / //\ \\  \___ \\ 
 | . ||  | ||  | .--. || | ___ || /  // 
 |_|\_||  |_||  |_|| |_|| |_|| |_|| /____// 
 `-` -`   `-`'  `-` `-` `-`  `-` `-----`  
                         

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.