Säsongarbeten på begravningsplatser 2019

Säsongarbetare

Karleby kyrkliga samfällighet söker säsongarbetare till Anna, Marie och Elisabeth begravningsplatser för tidsbestämt arbetsförhållande under skötselperioden 2019.

Veckoarbetstiden är 38 h 45 min. Arbetsförhållandet börjar mellan april och juni och arbetsförhållandets längd är 2-6 månader. Personer som är födda 2001 eller tidigare kan söka arbetet. I arbetsförhållandet tillämpas prövotid.

1. Säsongarbetare till gravgårdarnas allmänna skötsel och skötsel av gravar. Till arbetsupgifterna hör att rensa ogräs, kratta, sköta om blomplanteringar och klippa gräs. Arbetserfarenhet inom branschen ses som merit.

2. Säsongarbetare till gravgårdarnas underhålls- och grönarbete samt kyrkvaktmästar- och gravgrävningsarbete. Arbetserfarenhet inom branschen samt förmåga att använda maskiner ses som merit. Körkort är nödvändigt (minst klass T).

Tilläggsuppgifter ger må-onsd kl. 13-14 arbetsledare Christer Björk, tfn 050 3147 480.

Fyll i ansökningsblanketten noggrant via rekryteringtjänsten KirkkoHR (välj Kokkolan seurakuntayhtymä som organisation). 
För att kunna fylla i ansökan, måste du registrera dig. Vid ansökan kan du anmäla ditt intresse till en viss gravgård. Du kan dessutom välja mellan två olika uppgifter.

Ansökningstiden utgår fredag 15.3 kl 15.00. En del av de sökande kallas till intervju, eventuellt redan under ansökningstiden. De valda meddelas senast 3.4.