Offertbegäran

Offertbegäran

Alla offentliga offertbegäran inom Karleby kyrkliga samfällighet som är underställda upphandlingslagen annonseras i HILMA.

Länkarna till aktuella offertbägaran finns i spalten till höger.

 

 

 

För tillfället finns inga aktuella offertbegäran.