Till nyhetslistan

Munskydd på ett kors av trä.

Aktuellt om coronvirusläget

12.2.2021 13.10

Här finns information om alla gällande coronarestriktioner inom Karleby kyrkliga samfällighet. Sidan uppdaterad 26.2.2021.

Regionförvaltningsverkets bestämmelser som gavs den 26.2.2021 om sammankomster gäller fortfarande. Antalet deltagare i publika evenemang och allmänna möten får inte överstiga 20 personer. Begränsningarna gäller fram till 31.3.2021.

Enligt instruktionerna följs Regionförvaltningsverkets regler, enligt vilka gränsen på 20 personer också gäller förrättningar (jordfästningar, dop och vigslar), men det finns liten flexibilitet på pastorala grunder. 

Soites område är kvar på coronavirusepidemins basnivå och de gällande rekommendationerna Öppna länk i ny flikförlängs till den 15.3.2021.

Gudstjänster

Enligt instruktionerna följs Regionförvaltningsverkets regler, enligt vilka gränsen på 20 personer också gäller förrättningar, men det finns liten flexibilitet gällande jordfästningar, dop och vigslar på pastorala grunder. Gudstjänsterna streamas via nätradio eller Facebook (söndagens gudstjänst även på Radio Dei). Länkar till Facebook, Youtube, nätradion och Radio Dei finns på hemsidans förstasida. 

Pastorkansliet

Pastorskanslierna betjänar tillsvidare normalt. Ansiktsmask rekommenderas när man besöker kanslierna. Om sjukhusdistriktet går in i coronans spridningsfas kommer man att hålla stängt för besökare.

Jordfästningar och familjefester

Vid begravningar inom Karleby kyrkliga samfällighet eftersträvas Regionförvaltningsverkets bestämmelser på 20 personer. Detta gäller både i kyrkan och vid graven. Det finns dock en liten flexibilitet gällande jordfästningar på pastorala grunder. 

För dop- och vigselförrättningar i kyrkan eller i något annat stort utrymme gäller 20 personer. Det finns dock en liten flexibilitet på pastorala grunder.

Dop hålls tillsvidare inte i hemmen.

Om privata evenemang, som dopfest eller bröllopsfest,  hålls i församlingens lokaler följer man Soites rekommendationer, dvs. maximalt antal deltagare är då 20 personer. Detta förutsätter att tillräkligt stora utrymmen används. Mer information om våra utrymmen ges av servicechef Mari Lehtiheimo, tfn 050 314 7540.

Verksamheten för vuxna  på paus

Vuxenverksamheten har, enligt domkapitlets instruktioner, försatts på paus.

Sockenkyrkan öppen för stillhet

Karleby sockenkyrka kommer att vara öppen för stillhet, bön och enskild nattvard under några kvällar i veckan. Begränsningen på 20 personer gäller. Följ hemsidans evenemangkallender och annonseringen i Kokkola-tidningen.

Körer, klubbar, luncher och caféverksamhet

Lähetyssoppis verksamhet liksom församlingslunchen är på paus tillsvidare. 

Säkerhetsåtgärder

Vid församlingstillfällen, som kan ordnas småskaligt med beaktande av gällande restriktioner, samlas deltagarnas kontaktuppgifter in. 

Kontaktuppgifterna används endast av hälsovårdsmyndigheten vid eventuell smittspårning efter coronavirusexponering och de sparas i 14 dagar, varefter uppgifterna förstörs. Församlingen följer goda dataskyddsprinciper vid behandling av personuppgifter. Att uppge sina kontaktuppgifter grundar sig på samtycke och är frivilligt. 

Följ senaste nytt på hemsidan, församlingens Facebook och i Kokkola-tidningen.