Till nyhetslistan

Två hoppande människor.

Coronainformation

10.5.2022 11.34

Församlingarnas verksamhet har återgått till det normala. Det är ändå bra att fortfarande fästa uppmärksamhet på hälsosäkerheten. 

  • Delta endast om du är frisk.
  • Använd ansiktsmask enligt eget övervägande. 
  • Kom ihåg god hand- och hosthygien.