Byråsekreterare till fastighetsväsendet och ekonomiförvaltningen

Karleby kyrkliga samfällighet söker en  

byråsekreterare

Byråsekreteraren arbetar inom fastighetsväsendet och ekonomiförvaltningen.

Till byråsekreterarens uppgifter hör bl. a. fastigheternas och aktie- och hyreslägenheternas avtal, att hålla register över fast och lös egendom, delta i planering av investeringar och lösöresanskaffning, sköta inköpsreskontra, bokföring och betalningstransaktioner samt delta i anskaffningsanbud.

Vi förutsätter
• lämplig yrkesutbildning och arbetserfarenhet från arbetsområdet
• utmärkta kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga muntliga och skriftliga färdigheter i det andra inhemska språket

Som merit räknas
• kännedom om församlingsarbete

Lön enligt kravgrupp 403 (KyrkTAK). En prövotid på 4 månader tillämpas. Uppgiften skall tas emot den 1.8.2018 eller enligt överenskommelse.

En elektronisk ansökan jämte CV skall ifyllas senast torsdag 26.4.2018 kl 15.00.

Tilläggsuppgifter ger:
• ekonomichef Tuula Kauppila, p. 050 3147 231
• fastighetschef Martin Kankkonen, p. 050 3147 500
• förvaltningsdirektör Helinä Marjamaa, p. 050 3147 240