Diakon vikarie

Karleby svenska församling är en aktiv församling i en tvåspråkig miljö med ca 5800 medlemmar. I församlingen finns två diakontjänster.
På grund av tjänstledighet söker vi en

diakon vikarie

för den ena diakontjänsten på 100% för tiden 1.5.2019–5.2.2020.

Vi förväntar oss
• att du vill arbeta bland människor och hjälpbehövande med många olika behov. Till uppgifterna hör också en del förkunnelse. Du behöver kunna samarbeta med både anställda, frivilliga medarbetare och aktörer inom den lokala sociala sektorn.
• att du har den av biskopsmötet 13.9.2005 föreskrivna utbildningen, men också formellt obehöriga kan komma ifråga. Dessutom skall tjänsteinnehavaren vara konfirmerad medlem i den evangelisk-lutherska kyrkan.

Avlöning enligt kyrkans allmänna tjänste- och arbetskollektivavtal i kravgrupp 502.

Den som väljs till tjänsten bör före tillträde uppvisa godkänt läkarintyg och straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i strafflagen.

Ansökningstid: 3.-18.4.2019 via rekryteringtjänsten KirkkoHR (välj Kokkolan seurakuntayhtymä som organisation).

Närmare uppgifter ger

  • diakon Frida Laakso, frida.laakso (at) evl.fi, tfn 050 3147 286
  • kyrkoherde Per Stenberg, per.stenberg (at) evl.fi, tfn 050 3147 310