Direktör vid familjerådgivningscentral

 Karleby kyrkliga samfällighet lediganslår tjänsten som

direktör

vid Mellersta Österbottens familjerådgivningscentral.

Familjerådgivningscentralen hjälper invånarna inom verksamhetsområdet i problem som gäller äktenskapet, familjen och individen. Året 2017 utgjorde andelen finskspråkiga kundsamtal 80 % och svenskspråkiga 18 %.

Tjänsten förutsätter
• högre högskoleexamen, som berättigar till prästtjänst, eller annan lämplig högre högskoleexamen
• utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och åtminstone nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i det andra. Dessutom förutsätter samfällighetens språkstadga att åtminstone en som jobbar med familjerådgivning skall ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska
• av den som väljs till tjänsten förutsätts specialutbildning som kyrkans familjerådgivare eller förbindelse att avlägga sådan

Som merit räknas tidigare arbetserfarenhet från liknande uppgifter.

Lön betalas enligt kravgrupp 602, KyrkTAK.

Tjänsten tillsätts 1.11.2018 eller tidigare som semestervikariat. Vid tillsättningen tillämpas sex månaders prövotid. Den som väljs bör uppvisa godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lämplighetstest kan användas vid utvärderingen av de sökande. Den som väljs bör vara konfirmerad medlem i den evangelisk lutherska kyrkan.

Ansökningstiden utgår måndagen 12.3.2018 kl. 15.00. Ansökningarna inlämnas via den elektroniska rekryteringstjänsten på adressen https://rekry.evl.fi/rekryse/#/joblist

Närmare uppgifter ger
• ordförande för gemensamma kyrkorådet Jouni Sirviö, tfn 050 3147 250
• personalchef Kristina Holm, tfn 050 3147 246
• familjerådgivare Hanna Byskata, tfn 050 3147 465