Kantor

I Karleby svenska församling lediganslås en

kantorstjänst

som förutsätter annan av kyrkostyrelsen godkänd examen (tidigare C-kantorstjänst).

Behörighetskraven för tjänsten definieras i Kyrkostyrelsens beslut om examina som krävs för kantorstjänst nr 123. Den som väljs till tjänsten bör vara konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan. Språkkraven är utmärkta muntliga och skriftliga färdigheter i svenska samt nöjaktig förståelse av finska.

Vi önskar att du:
• har helhetssyn och motivation för församlingsarbete
• är intresserad att utveckla gudstjänstlivet
• har färdigheter att sköta alla mångfasetterade arbetsuppgifter som ingår i kantorsarbetet
• har pedagogiska färdigheter att arbeta med människor i olika åldersgrupper och med olika musikstilar
• kan samarbeta med både anställda, frivilliga medarbetare och aktörer i det lokala musiklivet, också över språkgränserna

Tjänsten faller under kravgrupp 502. Från och med år 2020 kan man också erhålla ett prestationstillägg.

Den som väljs till tjänsten skall före tillträde uppvisa godkänt läkarintyg och straffregisterutdrag. Tjänsten besätts från 1.9.2019 eller enligt överenskommelse. På tjänsten tillämpas 6 månaders prövotid.

Ansökningstid: 3.-24.4.2019 via rekryteringtjänsten KirkkoHR (välj Kokkolan seurakuntayhtymä som organisation).

Närmare uppgifter ger:

  • kantor Martti Laitinen, martti.laitinen (at) evl.fi / 050 3147 316
  • kyrkoherde Per Stenberg, per.stenberg (at) evl.fi / 050 3147 310