Sommararbeten på begravningsplatser 2019

Sommararbeten på begravningsplatser
2019 i Karleby

Karleby kyrkliga samfällighet söker skolelever och studerande till sommararbeten till Anna, Elisabeth och Marie grav­gårdar för maj, juni och juli. Arbetsförhållandena är 6 veckor, mellan 6.5–16.6 eller 17.6– 28.7. Arbetstiden är 6 h/dag. Ungdomar som är födda 2001 eller tidigare kan söka arbetet.

Vi förväntar oss att den sökande har en pigg och positiv inställning samt förmåga till fysiskt utearbete.

En del av de sökande kallas per e-post till intervju. Meddelande om antagande sänds endast till dem som blivit valda.

Närmare uppgifter:
vardagar kl 13-14

  • arbetsledare Christer Björk tfn 050 3147 480
  • arbetsledare Niclas Leminen tfn 050 3147 482

Fyll i ansökningsblanketten noggrant via rekryteringtjänsten KirkkoHR (välj Kokkolan seurakuntayhtymä som organisation). 
För att kunna fylla i ansökan, måste du registrera dig. Vid ansökan kan du anmäla ditt intresse till en viss gravgård.

Ansökningstiden utgår fredag 15.3 kl 15.00. En del av de sökande kallas till intervju, eventuellt redan under ansökningstiden. De valda meddelas senast 3.4.

Tips och anvisningar åt dig som söker sommarjobb

• Fyll i varje punkt i ansökningsblanketten, en bristfällig ansökan ger inte bästa möjliga intryck av den sökanden.
• Om du har sökt samma sommarjobb senaste år, nämn det i ansökningsblanketten.
• Om du inte fått den arbete du sökt, kan du ändå fråga under våren efter annullerade arbetsplatser. Om sådana finns, tar arbetsledarna kontakt med de personer som inte ännu har ett sommarjobb och är fortfarande intresserade.
• Även om du inte får det arbete du sökt, ger en arbetsintervju dig värdefull erfarenhet.
• Infinn dig på plats, om du lovat att komma.
• Kom i tid - var punktlig.