Anna begravningsplats, Karleby

Anna begravningsplats, Karleby

  • invigdes i december 2001
  • även urngravplatser samt en minneslund
  • minnessten för dem som begravats på andra orter
  • gravområde för medlemmar i andra trossamfund

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15

  • tfn 050 3147 234
  • gatuadress Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen 

Leminen Niclas

Hautausmaan työnjohtaja

Classes Begravningsväsendet
Gsm 050 3147 482
Email

Björk Christer

Begravningsplatsarbetsledare - Hautausmaan työnjohtaja

Classes Begravningsväsendet
Gsm VIRKAVAPAALLA/TJÄNSTLEDIG

   

Anna begravningsplats
Bredviksvägen 33 (mittemot Marie begravningsplats)
tfn 050 3147 477
Klicka fram kartlänken HÄR 

Bestämmelser gällande gravstenar på Anna
Karta över Anna


Minnesstenen för de begravda i minneslunden.


Minnessten för dem som begravats på andra orter.