Anna begravningsplats (Karleby)

Bredviksvägen 33 , 67100 Karleby
050 3147 482

Anna begravningsplats.
  • invigdes i december 2001
  • även urngravplatser samt en minneslund
  • minnessten för dem som begravats på andra orter
  • gravområde för medlemmar i andra trossamfund

Reservering av gravplats

Reservering av gravplats kan göras via kontoret, Bågvägen 1, 67100 Karleby
Begravningsplatsarbetsledaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. 
Hen är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 482

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Gravgårdens arbetsledare

050 3147 482


Karta över Anna begravningsplats (pdf)
Bestämmelser gällande gravstenar (pdf)

Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Handikapp