Elisabeth begravningsplats (Karleby)

Vasavägen 136 , 67100 Karleby
050 3147 478

Elisabeth begravningsplats (Karleby)
  • togs i bruk 1848
  • Karleby förrättningskapell från 1871 samt hjältegravarna befinner sig i omedelbar närhet av Karleby sockenkyrka

Reservering av gravplats

Reservering av gravplats kan göras via kontoret, Elisabetsvägen 42, 67700 Karleby
Gravgårdens arbetsledaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser. 
Hen är bäst anträffbara per telefon måndag-torsdag kl 9-14, tfn 050 3147 477

Gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret mån-fre kl. 9-15, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100
Besöksadress: Gustaf Adolfs gatan 16, 2:a våningen

Gravgårdens arbetsledare

050 3147 480


Karta över Elisabeths begravningsplats (pdf)
Bestämmelser gällande gravstenar (pdf)

 

Handikapptoalett
Parkering
Toalett
Handikapp