NYHETER

Vården av gravarnas minnesstenar 

Det är skäl att kontrollera gravstenens ställning och skick under sommaren. En gravsten, som är sned eller håller på att välta är farlig förutom för begravningsplatsens anställda också för övriga besökare. Gravrättens innehavare förpliktigas att rätta till stenen, så den inte förorsakar fara.

Respektera bredvidliggande gravar

Då man rör sig på begravningsplatsen är det skäl att komma ihåg att respektera de bredvidliggande gravarnas frid. Man skall gå till graven längs gångarna och inte ta kortare vägen över andra gravar. Inte heller är det tillåtet att vintertid skotta över snö på bredvidliggande gravar.

Avfallshantering på begravningsplatserna

Besökare på begravningsplatsen ombeds att sortera skräp och ljusrester från gravarna enligt anvisningar till begravningsplatsens avfallskärl. Avfallet sorteras på Karleby kyrkliga samfällighets begravningsplatser, så det är skäl att noggrant se efter till vilket kärl avfallet hör.

De anhöriga sorterar glas- och metallskräp från gravarna fint till de rätta insamlingskärlen, men tyvärr åker ändå största delen av skräpet till energiavfallet.
Vår strävan är att få sorteringens andel att öka i ännu större grad på begravningsplatserna.