Priser gällande begravningar

Priser gällande begravningar 1.2.2019

Gravplatsavgifter fastställda av gemensamma kyrkofullmäktige 18.12.2018. Övriga avgifter fastställda av gemensamma kyrkorådet 29.11.2018. 

För personer med krigsveterantecken och deras äkta makar är gravplatsen avgiftsfri oberoende av hemort.

Kistgravplats

 

Från hemorten                                                              200 €

Från annan ort                                                              400 €

 

Barngravplats

Från hemorten                                                                45 €

Från annan ort                                                                90 €

 

Underlagsbalk för gravsten                                       125 €

Debiteras alltid i samband med begravning

på kistgravorådet vid Anna gravgård

 

Urngravplats

 

Urngravplats: innehåller 6 gravplatser

Från hemorten                                                                90 €

Från annan ort                                                              180 €

 

Urngravplats: innehåller 4 gravplatser

Från hemorten                                                                60 €

Från annan ort                                                              120 €

 

Gravplats: minneslund och stöområde

Från hemorten                                                                25 €

Från annan ort                                                                50 €

 

Minneslundens namnplatta och gravering               125 €

 

Arbetskostnader

(öppning, täckning och grundiståndsättning)

 

Kistgravning

Från hemorten                                                              290 €

Från annan ort                                                              490 €

 

Kistans storlek < 1 m

Från hemorten                                                                90 €

Från annan ort                                                              180 €

 

Urnbegravning

Från hemorten                                                                75 €

Från annan ort                                                              120 €

 

Förtflyttning av gravsten

 

Gravstenens storlek:

< 1 m                                                                              80 €

> 1 m                                                                            150 €

Kanstensområdena                                                      250 €

(kanstenar, stegplattor och blomkanter)

 

Avdrag från betalningen ifall kansternarna inte

placeras tillbaka                                                             50 €

 

Annat krävande tilläggsarbete                                       60 €

- stora kant- och täckstenar, stora gravstenar

(bredd > 1,8 m, höjd > 1,25 m) samt grundstenar

 

Hyra för kylrum (gäller endast kistor)

 

Från hemorten

Gratis för de två första veckorna, sedan 10 € / påbörjad

vecka

 

Från annan ort                                                                 8 € / vrk

 

Hyra av jordfästningskapell eller kyrka

 

Medlem av egen församling                                             -

Medlem av annan ev. luth. församling, ortodox

och katolik                                                                     70 €

Person ur befolkningseregistret                                  150 € 

 

Avgifter för överlåtande av gravplats och avgifter som hör till begravningsverksamheten skall vara desamma för alla dem, som i lagen om hemkommunen (201/1994) menad hemkommun vid dödspunkten var inom Karleby kyrkliga samfällighetens område.