CATERING

Catering

Det är möjligt att även beställa catering till familjefester som hålls i Karleby kyrkliga samfällighets utrymmen. Samfällighetens yrkeskunniga och vänliga kökspersonal ordnar med god mat och servering samt förbereder utrymmena och ombesörjer städningen efteråt.

Du kan ta kontakt med personalen och komma överens om serveringen samt få prisuppgifter.

Kontaktpersonerna är:

  • Karleby församlingscenter (Alasali, Mikaelsalen, Lähetyssoppi), församlingscentrets kök, tel. 050 3147 539.
  • Kyrkbackens församlingshem (Anders-, Anna- ja Marthasalen) och Björkkorsets församlingshem, husmor Anna Kinnunen, tel. 050 3147 559.
  • Kalvholmens lägercenter, Kalvholmens kök, tel. 050 3147 596.
  • Kaustby församlingscenter, Ullava församlingshem, Nuolinens lägergård, ledande husmor Outi Harju, tel. 050 3147 572.
  • Kelviå församlingshem, husmor Sini Simell, tel. 050 3147 577.
  • Lochteå församlingshem och prästgård samt Maringais bönehus, husmor, tel. 050 3147 581.

Lehtiheimo Mari

Palvelupäällikkö - Servicechef

Classes Fastighetsväsendet
Gsm 050 3147 540
Email