Seurakulma (Lochteå)

Seurakulma i Lochteå

Seurakulma omfattar:
• 120 sittplatser och 105 bordsplatser
• skärm, videokanon samt ljudåtergivningsutrustning

Seurakulma

Seurakulma

Seurakulma

Bokning av utrymmen i pastorskansliet, Alaviirrevägen 105, 68230 Lochteå
Tfn 06 8296 711

Serveringsbeställning:

Lätti Anni

Keittiövastaava - Köksansvarig

Classes Fastighetsväsendet
Gsm 050 3147 581
Email

 

Seurakulma i Lochteå

Lochteåvägen 6 A
68320 Lochteå

Klicka fram kartlänken HÄR