Hyppää sisältöön

Vill du bli förtroendevald?

Är du intresserad av att påverka i din församling? Vill du förnya verksamheten? Ställ frimodigt upp som kandidat, vi skapar framtidens kyrka nu!

I församlingsvalet 20 november 2022 väljs nya förtroendevalda i din församling. De beslutar bland annat om vem som anställs i församlingen, hurdan verksamhet som ordnas och hur församlingens pengar används. Församlingarnas förtroendevalda väljer också vem som blir lekmannaombud i kyrkomötet, som är det högsta beslutsfattande organet i hela kyrkan. Läs mera om möjligheter att påverka.

Som kandidater behövs församlingsmedlemmar i alla åldrar, kvinnor och män, människor som tänker på olika sätt. Du har gott om tid att ställa upp, kandidatnomineringen avslutas 15.9.2022. Så här gör du.

Valmansföreningar

I församlingsvalet kandiderar man via en valmansförening. Bakom dem finns ofta en väckelserörelse eller ett parti, eller någon annan gemensam nämnare. Kandidatlistan kan till exempel bestå av kandidater som kommer från samma område eller som förenas av vissa värderingar eller ett visst tema – till exempel synen på kyrkans förnyelse, att främja jämställdhet eller att stärka ungas position i kyrkan.

För att bilda en valmansförening behövs 10 röstberättigade medlemmar från en och samma församling. Om du vill ha synlighet för din kandidatlista innan nomineringstiden tar slut, lämna in blanketterna till din församling i god tid. Årets kandidatuppställningen avslutas den 15.9.2022 klockan 16. Senaste då ska stiftelseurkunden för valmansföreningen vara inlämnad till pastorskansliet.

Vem kan kandidera?

En medlem i kyrkan kan kandidera förutsatt att hen:

  • fyller 18 år senast den 20 november 2022
  • har blivit medlem i församlingen senast 15 september 2022
  • ger ett skriftligt samtycke till att kandidera
  • är känd för sin kristna övertygelse
  • inte är omyndig.

Inte ännu medlem?
Bli medlem i kyrkan!

Affischen om församlingsvalet. Texten: tvivlande, troende, trotsande. Ställ upp som den du är.