Förvaltning

Förvaltningen i Karleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrkliga samfällighet utvidgades från början av 2009 till att omfatta fem regionala församlingar:

  • Karleby finska församling 
  • Karleby svenska församling 
  • Kaustby och ja Ullava församlingar
  • Kelviå församling
  • Lochteå församling 

Samfälligheten ansvarar för församlingarnas ekonomi samt fastigheterna och begravningsväsendet.

Högsta beslutanderätten besitter gemensamma fullmäktigeKyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet som assisterar kyrkofullmäktige och förbereder ärendena för kyrkofullmäktigemötet.

Församlingarna i samfälligheten är självständiga och sköter om den andliga verksamheten. För verksamheten ansvarar det folkvalda församlingsrådet vars ordförande är församlingens kyrkoherde.  

De nuvarande förtroendevalda har sin mandat åren 2015-18. I följande församlingsvalet hösten 2018 väljs
• ledamöterna till gemensamma kyrkofullmäktige
• ledamöterna till församlingsrådet för perioden 2019-2022. 

Förvaltningsorganisationen i Karleby kyrkliga samfällighet


Befolkningsstatistik 2016 (siffran för 2015 inom parentes)

                        

Karleby
finska
församling

Karleby
svenska
församling
Kaustby
och Ullava
församling 
Kelviå
församling 
Lochteå
församling
Sammanlagt
Döpta barn 337 (307) 64 (69) 52 (55) 42 (48) 19 (18) 514 (497)
Avlidna 225 (215) 69 (77) 41 (53) 40 (28) 26 (30) 401 (403)
Inflyttade 1.148 (1.178)  123 (97) 179 (204) 165 (188) 78 (96) 1.693 (1.763)
Utflyttade 1.100 (1.061) 148 (138) 176 (191) 188 (188) 122 (106) 1.734 (1.684)
Inskrivna i kyrkan 104 (104) 18 (11) 18 (7) 5 (13) 1 (4) 146 (139)
Utträdda ur kyrkan 363 (353) 45 (35) 18 (19) 27 (21) 12 (12) 465 (440)
Befolkning 1.1 25.318 (25.386) 6.026 (6.094) 4.527 (4.558) 3.896 (3.877) 2.400 (2.429) 42.167 (42.344)
Befolkning 31.12  25.182 (25.324) 5.965 (6.027) 4.534 (4.562) 3.862 (3.896) 2.340 (2.401) 41.883 (42.210)

Herlevi Susanna

Hallintosihteeri - Förvaltningssekreterare

Classes Ekonomikontor
Gsm 050 3147 234
Email

 

Marjamaa Helinä

Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör

Classes Ekonomikontor
Gsm 050 3147 240
Email