Förvaltning

Förvaltningen i Karleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrkliga samfällighet omfattar sex regionala församlingar:

  • Karleby finska församling
  • Karleby svenska församling
  • Kaustby och ja Ullava församling
  • Kelviå församling
  • Lochteå församling
  • Halso församling

Samfälligheten ansvarar för församlingarnas ekonomi samt fastigheterna och begravningsväsendet.

Högsta beslutanderätten besitter gemensamma fullmäktigeKyrkofullmäktige väljer gemensamma kyrkorådet som assisterar kyrkofullmäktige och förbereder ärendena för kyrkofullmäktigemötet.

Församlingarna i samfälligheten är självständiga och sköter om den andliga verksamheten. För verksamheten ansvarar det folkvalda församlingsrådet vars ordförande är församlingens kyrkoherde.  

De nuvarande förtroendevalda har sin mandat åren 2019-2022. I följande församlingsvalet hösten 2022 väljs
• ledamöterna till gemensamma kyrkofullmäktige
• ledamöterna till församlingsrådet för perioden 2023-2026. 

Förvaltningsorganisationen i Karleby kyrkliga samfällighet
Medlemsstatistik

Herlevi Susanna

Hallintosihteeri - Förvaltningssekreterare

Classes Ekonomikontor
Gsm 050 3147 234
Email

 

Marjamaa Helinä

Hallintojohtaja - Förvaltningsdirektör

Classes Ekonomikontor
Gsm 050 3147 240
Email