Befolkningsstatistik

Befolkningsstatistik 2017

Siffran för 2016 ligger inom parentes.

  Karleby
finska
församling
Karleby
svenska
församling
Kaustby
och Ullava
församling
Kelviå
församling
Lochteå
församling
Sammanlagt
Döpta barn 290 (337) 65 (64) 41 (52) 56 (42) 17 (19) 469 (514)
Avlidna 237 (225) 70 (69) 44 (41) 28 (40) 31 (26) 410 (401)
Inflyttade 1.138 (1.148) 139 (123) 180 (179) 134 (165) 59 (78) 1.650 (1.693)
Utflyttade 1.086 (1.100) 148 (148) 160 (176) 169 (188) 90 (122) 1.653 (1.734)
Inskrivna i kyrkan 133 (104) 14 (18) 9 (18) 7 (5) 1 (1) 164 (146)
Utträdda ur kyrkan 422 (363) 51 (45) 31 (18) 38 (27) 15 (12) 557 (465)
Befolkning 1.1 25.136 (25.318) 5.922 (6.026) 4.535 (4.527) 3.904 (3.896) 2.354 (2.400) 41. 851 (42.167)
Befolkning 31.12 24.937 (25.182) 5.885 (5.965) 4.531 (4.534)  3.869 (3.862) 2.296 (2.340) 41.518 (41.883)