Medlemsstatistik

Medlemsstatistik 2019

Siffran för 2018 ligger inom parentes.

  Karleby
finska
församling
Karleby
svenska
församling
Kaustby
och Ullava
församling
Kelviå
församling
Lochteå
församling
Halso
församling
Sammanlagt
Döpta barn 263 (306) 51 (57) 37 (48) 33 (40) 21 (17) 8 (1) 405 (468)
Avlidna 229 (230) 59 (71) 48 (57) 39 (42) 22 (36) 18 (9) 397 (436)
Inflyttade 1.066 (1.130) 124 (110) 131 (145)  125 (98) 67 (62) 35 (34) 1.513 (1.545)
Utflyttade 991 (1.069) 140 (135) 168 (182) 174 (166) 109 (78) 53 (37) 1.582 (1.630)
Inskrivna i kyrkan 130 (104)  9 (9) 9 (4) 12 (7) 3 (5) 2 (1) 163 (129)
Utträdda ur kyrkan 522 (468) 64 (59) 25 (27) 48 (56) 15 (13) 8 (3) 674 (623)
Antal medlemmar 1.1 24.702 (24.937) 5.795 (5.885) 4.5460 (4.531) 3.751 (3.869) 2.253 (2.296) 1.008 40.961 (41.518)
 Antal medlemmar 31.12 24.413 (24.702) 5.724 (5.795) 4.401 (4.460)  3.661 (3.751) 2.196 (2.253) 974 (1.008) 40.395 (40.961)