Medlemsstatistik

Medlemsstatistik 2018

Siffran för 2017 ligger inom parentes.

  Karleby
finska
församling
Karleby
svenska
församling
Kaustby
och Ullava
församling
Kelviå
församling
Lochteå
församling
Sammanlagt
Döpta barn 306 (290) 57 (65) 48 (41) 40 (56) 17 (17) 468 (469)
Avlidna 230 (237) 71 (70) 57 (44) 42 (28) 36 (31) 436 (410)
Inflyttade 1.130 (1.138) 110 (139) 145 (180)  98 (134) 62 (59) 1.545 (1.650)
Utflyttade 1.069 (1.086) 135 (148) 182 (160) 166 (169) 78 (90) 1.630 (1.653)
Inskrivna i kyrkan 104 (133)  9 (14) 4 (9) 7 (7) 5 (1) 129 (164)
Utträdda ur kyrkan 468 (422) 59 (51) 27 (31) 56 (38) 13 (15) 623 (557)
Antal medlemmar 1.1 24.937 (25.136) 5.885 (5.922) 4.531 (4.535) 3.869 (3.904) 2.296 (2.354) 41.518 (41.851)
 Antal medlemmar 31.12 24.702 (24.937) 5.795 (5.885) 4.460 (4.531)  3.751 (3.869) 2.253 (2.296) 40.961 (41.518)