Frida Laakso

Frida Laakso

Jag arbetar som diakon och delvis inom ungdomsarbete i Karleby svenska församling sedan 2017. Jag trivs med både äldre och yngre människor, vilket gör att kombinationen av diakoni och ungdomsarbete passar mig.

För att koppla av läser jag gärna böcker, spenderar tid med familj och vänner eller rör mig i naturen.

Ett av mina favoritbibelställen, som jag också har på en tavla i mitt arbetsrum är:

”Och du mitt barn, hämta styrka i den nåd som vi får genom Kristus Jesus.” 2 Tim 2:1