Helga vilodagen

Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.

För på sex dagar gjorde HERREN himlen och jorden och havet och allt som är i dem, men på sjunde dagen vilade han. Därför har HERREN välsignat sabbatsdagen och helgat den. 2 Mos 20: 8,11

Guds tredje bud har den här våren varit väldigt aktuell för mig. Förra året, och början av detta år har varit fullspäckat och jag har känt mig som en ekorre i ett hjul som snurrar snabbare och snabbare. I och med att situationen i världen och i Finland ändrades över kort tid och allting stannade upp när samhället stängde ner, fick jag känslan av att mitt ekorrhjul, som snurrat i högsta hastighet, plötsligt tvärnitade. Jag, och troligtvis många andra, fick en ny möjlighet att bromsa in och fundera över prioriteringar i livet.

Från att ha sett på kalendern och funderat hur jag ska få alla dygnets timmar att räcka till, fick jag plötsligt se en tom kalender som jag nu fick fylla från grunden med andra arbetsmetoder och aktiviteter när de ”vanliga” inte var möjliga att göra. Och framför allt fick jag en möjlighet att stanna upp och vila

Jag har börjat inse vilken gåva Gud gav människorna i det tredje budet, helga vilodagen. När ekorrhjulet tvärnitade och jag var tvungen att stanna upp insåg jag hur mycket jag hade försummat vilodagen, vilket oundvikligt lett till en enorm trötthet inom mig som jag hade försökt trycka undan och se förbi för att kunna snurra snabbare i ekorrhjulet som varit min vardag. Jag fick inse hur viktig vilan och vilodagen faktiskt är.

Det tredje budet fick vi av Gud som gåva, för Han vet att vi är ofullständiga människor som behöver få stanna upp, andas djupt och lugnt, och bara får pusta ut en liten stund. När vi stannar upp blir det också lättare att faktiskt se allt det som finns omkring oss i skapelsen och höra Guds röst. Vilodagen ger oss en naturlig möjlighet att knyta ihop veckan som varit och be om Guds ledning inför den kommande veckan. När vi spenderar vilodagen tillsammans med Gud, genom ex. gudstjänsten, lovsång, bön och/eller bibelläsning, ger vi utrymme för Gud att tala till oss, och oss själva en chans att höra Guds vilja.

Det är så enkelt att bara låta vardagen snurra på och fyllas av olika aktiviteter. Kom ihåg att stanna upp, låta vardagen lugna sig, och ta en stund med Jesus. Vilan och stunden med Jesus är bra för både vår kropp och vår själ!

Jesus har ett ärende åt dig idag!

HERREN är min herde, mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själv, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Psaltaren 23: 1-3