Svepeduken i Turin

1898 var fotografikonsten i sin begynnelse. En italiensk fotograf, Secondo Pia, hade fått lov av Vatikanen att fotografera den berömda svepeduken som fanns i en kyrka i Turin. Svepeduken skulle då vara till påseende för allmänheten igen efter tio år, så som seden var. Det första försöket att fotografera misslyckades. Men fotografen fick en nya chans någon dag senare. Han for till sitt laboratorium för att framkalla bilderna. När framkallandet av bilden var klar skulle fotografen titta på bilden och höll i förskräckelsen på att tappa allt på golvet. Ur negativet som framkallats mötte han en mans ansikte. Efter denna något chockartade händelse spred sig nyheten inom några veckor runt om i världen. I negativet framträdde tydligt en bild av en man som starkt drog tankarna till Jesus Kristus. Efter denna händelse är svepeduken i Turin den i särklass allra mest forskade antika duk som vi har tillgång till. Enorma pengar har lagts ner på forskning av duken. Alla möjliga vetenskapsgrenar har varit och är involverade i detta. Hyllmetrar av böcker har skrivits. Otaliga konferenser har hållits. Ibland har intresset svalnat, för att åter igen blossa upp. Skeptiker, agnostiker, kristna och vetenskapsmän av alla sorter har varit engagerade.

Svepeduken i Turin har av kyrkan betraktats som den duk som Jesus lindades in i av Josef från Arimatea efter sin död på korset. Den är ca 4 meter lång och ca 1,5 bred. Den är vävd av fint tyg, sådant tyg som användes i Mellanöstern vid vår tideräknings början och vävd på ett sätt som då var brukligt.

Svepduken är skadad pga av en brand på 1500-talet, men avtrycken av en person som varit inlindad i den kan skönjas. Bäst ses avtrycken då svepduken blivit fotograferad. Den man som varit i svepedukan har blivit korsfäst, torterad. Avtrycken eller bilden som framträder är häpnadsväckande tydlig och likheterna med det vi vet från evangelierna om Jesu lidande och korsfästelse är mycket tydliga.

1988 försökte en forskningsgrupp testa dukens ålder med C-14 metoden. Man kom fram till att duken var från 1300-talet. Den var alltså en förfalskning, trodde man då. Intresset för svepeduken svalnade en aning men fortsatte snart igen. Idag vet vi att testet som gjordes år 1988 var felaktigt. Man gjorde alla fel som kunde göras.

Idag vet man att svepeduken är gammal och att bilden fanns där långt före 1300-talet, så man är tillbaka på ruta ett. Dock inte helt, för idag tyder alla tecken på att den man som varit i svepeduken är Jesus från Nasaret. Man har kunnat utesluta att duken och bilden är en förfalskning. Gåtan är hur bilden kunnat komma på duken. Hur kan det vara möjligt att så många detaljer från den korsfäste mannen, såsom avtrycket av en törnekrona på mannens huvud, den fruktansvärda pryglingen han genomgått, ett stort sår i hans högra sida som av ett spjut är så tydliga? Här har vetenskapsmännen haft olika teorier men ingen av av dessa har hittills helt kunnat ge en tillförlitlig förklaring hur bilden kommit till. Det man vet är, att det med dagens metoder och kunskap är omöjligt att skapa en sådan bild som den som finns på duken.

Docenten, antropologen, historikern Juha Hiltunen vid Uleåborgs universitet är den i Finland mest kunniga vetenskapsmannen på svepeduken. Hans senaste bok, som utkom år 2019, har han gett titeln: Valokuva Jeesuksesta. År 2012 hade han gett ut en bok med samma titel, men då hade han ett frågetecken med i titeln. Nu har han alltså tagit bort frågetecknet och markerar därmed sin, och många andra vetenskapsmäns ståndpunkt om svepeduken. Mannen på duken är Jesus av Nasaret!

För oss kristna vet vi av evangelierna att Jesu lidande och död var ett verkligt lidande, en passio. Svepeduken bekräftar detta. Från evangelierna vet vi också att Jesus uppstod på den tredje dagen. Det tror vi på fastän svepeduken inte skulle finnas. Men det verkar dock som om svepedukens bild skulle bekräfta för oss att den man, som en kort tid var insvept i duken, på ett märkligt sätt försvunnit ut den och lämnat kvar avtrycken av sitt lidande, sin död och kanske även uppståndelse.

Jan Nygård