Var Jesus Messias?

Han är Messias, Herren!

Så löd ängelns ord till herdarna utanför Betlehem. En av de mest utmärkande dragen för judarnas tro är förväntningarna på att Messias en dag ska komma, enligt profetiorna hos profeterna. Som kristna delar vi denna Messiastro med Israels folk. Med en betydlig skillnad. Vi tror att han kom i Jesus Kristus. Israels folk menar att Jesus, likt många andra som gjort anspråk på att vara Messias, misslyckades. Beviset på detta är att han avrättades på korset.

I en av av mr Beans klassiker, föreställer Br Bean djävulen som tar emot människor som ska förvisas till helvetet. I den förvisar djävulen de kristna till ett speciellt ställe, med orden: ”Jag är ledsen, ni hade fel!” Dvs judarna hade rätt.   Hur är det riktigt? Vem har fel, vem har rätt? Eller kanske både judar och kristna har fel?

Ofta sägs det att vid vår tideräknings början var judarnas förväntningar på att Messias skulle komma  högt uppskruvade. Varför? Var det  för att romarna styrde över dem med hård hand? Eller fanns det orsak till förväntningarna i profetiorna om Messias? Svaret på den frågan  leder oss till Daniels bok och även profeten Malakis bok. Jag ber läsaren slå upp Daniels bok kap 9 och även läsa de första verserna i Malaki kap 3.

Men först några ord om Bibelns profetska karaktär. GT är full av profetior. Många av dem går i uppfyllelse redan innan GT:s sista bok är skriven, dvs Malakis bok.  Som exempel kan vi ta Moses varning till sitt folk att om de hänger sig åt avgudadyrkan i det land som Gud ger dem, så ska folket föras bort i fångenskap. 587 e.kr förstörs både Jerusalem och Salomos tempel och folket förs till Babel. Men profetiorna säger också att efter 70 år i fångenskap skall Jerusalem och ett nytt tempel byggas upp och folket ska återvända. Detta hände också  precis som profetiorna hade förutsagt. Apologeten Norman Gleisner, säger: ”Bibeln är den enda bok i världen som har exakta, specifika förutsägelser som har framlagts flere hundra år i förväg och som bokstavligen har blivit uppfyllda”. Det visar på Bibelns övernaturliga karaktär. Så det fanns alltså orsak att förvänta sig att profetiorna om Messias skulle uppfyllas, också de. Messiasprofetiorna är oerhört centrala i GT och många.  Forskaren J. Barton Payne  har hittat 127 förutsägelser om Messias i  sammanlagt  3 348 verser. Dessutom finns 456 avsnitt som de judiska rabbinerna ansåg vara messianska.

Om vi tar del av profeterna Daniels och Malakis budskap, så borde Messias komma under den tid då Jerusalem är bebott av judar och tempeltjänsten fungerar, men inte alldeles genast efter att templet blivit återbyggt utan snarare strax innan templet förstörs. Detta betyder i klartext  under det andra templets sista tid. När Daniel fick denna uppenbarelse fanns inget tempel. Det andra templet byggdes upp år 517 f. Kr och förstördes och jämnades med marken år år 70.e.Kr. Då är vi vid vår tideräknings början, dvs vid den tid då Jesus föds.

Malaki kallar Messias för förbundets ängel som plötsligt  kommer till sitt tempel. Detta hände när Jesus red in i Jerusalem till folkets Hosiannarop och genast efter det besökte templet och renade det. Daniels bok berättar att efter att Messias har kommit och fullgjort sin gärning under en vecka, (stilla veckans händelser!) dvs åstadkommit försoning för synd,  blir han förgjord helt  utblottad. Sedan kommer staden och helgedomen att förstöras, tempeltjänsten  skall upphöra pga av att templet också förstörts.

Jesu  död ägde rum ca år 30. År 70 blev Jerusalem intaget av romarna efter judarna uppror. Staden och templet förstördes och tempeltjänsten fick ett slut och har aldrig sen dess påbörjats igen. Är Jesus Messias? David Brown, berömd forskare och apologetek säger: ”Det handlar inte om det finns någon annan som är Messias. Om det inte är Jesus, så kan man lika gärna slänga hela Bibeln, för ingen förutom han fullgjorde det som behövde göras före år 70 efter Kristus”.  Ingen annan Messiaskandidat vid denna tid passar alltså in på profetiorna förutom Jesus. Profetiorna är så tydliga och kopplar samman både julen och påskens händelser samt m det som sker med Jerusalem och templet. Vi vet att Jesus förkastades av sitt folks ledare, dog utblottad, men att han gjorde det som ett offer.

Varför tror inte judarna än idag att Jesus är Messias? De ser att Messias skall komma i makt och i ära på himlens skyar, som Daniel säger i sin bok. Men de kan inte se och koppla samman detta med att han förgörs helt utblottad, som Daniel också säger. Korset är således den stora anstöten för judarna, som Paulus säger i sina brev. Men det hela faller på plats om vi ser att Jesus först uppfyllde de profetior som behövde uppfyllas först, dvs de utblottad och därmed skapa försoning för synd. Profetiorna om att komma på himlens skyar återstår ännu att bli uppfyllda. Men om han uppfyllde de första, så ska han uppfylla de som kommer senare.

En annan orsak är tyvärr också antisemitismen bland oss kristna. Vi har all orsak att ödmjuka oss och be om förlåtelse för gångna generationers synder gent emot judafolket. Det att de förkastat Messias ger oss ingen orsak att hata.

Men som Brown säger:” Eftersom Messias enligt vittnesbördet i de judiska skrifterna var tvungen attt komma för nästan tvåtusen år sedan, innebär det att om Jesus inte är Messias, så kommer det aldrig att finnas någon Messias. Det är för sent för någon annan. Det är han eller ingen annan. Om Jesus inte kom och gjorde det som måste göras under den första fasen, när det fanns en definitiv deadline, då finns det inget  hopp om att den andra fasen någonsin ska komma, då då han kommer i härlighet på skyn för att härska och regera”.

 

Mörkt rum med en öppnad bibel med ett ljus i bakgrunden och glasögon ovanpå bibeln.