Dyningar

Ibland då vi simmar här på Rhodos, kommer det plötsligt svallvågor eller dyningar och hur vi än försöker titta efter vem eller vad som åstadkom dessa, så lyckas det inte. Det kan vara jordskalv långt nere i havsdjupen, men ofta är det båtar som passerat. Vissa vågor skapar bara ett behagligt gung medan andra är mera aggressiva och fyller ögon, öron och mun med saltvatten.

Vi kom hit till grekiska övärlden 19 augusti - samma dag som Finland beslöt att ta hem sina turister. Eftersom jag jobbar som turistkantor, så fick jag snabbt tänka om. Det var dock ganska enkelt att ta bort första delen av yrkesbenämningen och fortsätta som kantor. För här finns församlingsbor, finländare som årtionden bott här. Och här finns kyrkor och kapell. Det må vara att vi på grund av Covid-situationen måste ha maskerna på i kyrkorummen och säkerthetsavstånden skall tryggas eller att vi inte får sjunga allsånger!

Efter helgen funderar jag på sändningsorden: Gå ut och tjäna Herren med glädje. I vår vesper, som vi firar på söndagkvällarna med de lokala finländarna, har vi inte haft med dessa sändningsord - men jag tycker om dom! Det är lite samma känsla man hade som barn då mamma eller pappa uppuntrande puffade på och sa: Gå nu bara!

 

Fiskebåtar i Chalki i solnedgången.

Fiskebåtar i gryningen på ön Chalki. Foto: Kristina Klingenberg