Från en gemenskap till en annan

Mycket i våra liv bygger på gemenskap. I våra arbetsuppgifter, i kontakten med släkt och vänner och i familjen behöver kontaktytorna både omsorg och kärlek för att vi skall känna gemenskap. Vi behöver kunna öppna oss och ge av oss själva för att få.

Då och då kastas vi överraskande in i en gemenskap som vi inte visste att fanns. Så gick det för mig och min man då vi inför den förestående Rhodos-vistelsen deltog i ett veckoslut för utlandsarbetare inom kyrkan. Träffen ordnades i Tammerfors och samlade ett 60-tal deltagare från fyra världsdelar Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har präster, kantorer, diakoner, sekreterare , frivilliga arbetare i ca 40 olika länder. Vi turistkantorer är en liten del av alla som arbetar inom kyrkan utomlands.

” Gränsöverskridningar ” var temat för dagarna. Sällan består seminariegrupper av en så brokig skara finländare. Det intressanta var att trots att gruppen var allt annat än homogen så prisades gemenskapen av de flesta. Det fanns ett intresse av att veta vem man satt med vid bordet. Varifrån, vart, varför, hur … Utan att närmare analysera fenomenet; att landa i en gemenskap utan att ha behövt jobba för den, så hör olika former av gemenskap till ett mänskoliv. Gemenskapsringarna är både större och mindre. Genom de val vi gör i livet så förändras de gemenskapskretsar vi rör oss i.

I våras slutade jag jobba som kantor i Karleby svenska församling och den arbetsfria sommaren betydde en tätare samhörighet med dem som bor på Tankar under den isfria tiden. Arbetsgemenskapen föll helt bort. Dock; ett nytt arbete och en ny arbetsgemenskap väntar mig som turistkantor på Rhodos nu i augusti.

Tillsammans med min man går vi från en gemenskap till en annan. Många små samhörighetskretsar som närfamiljen, släktingar och vänner, kyrkokören, kantorskören, vinterbad, vattengymnastik mm ändrar form. Även om jag inte direkt bott utomlands tidigare utan endast besökt olika länder så vet jag att det finns en gemenskapsring som inte förändras när adressen förändras. De heligas gemenskap som vi nämner i trosbekännelsen. Altarringen kommer att se annorlunda ut men det är den plats där jag vill böja knä oberoende av var jag bor.