Mönster

Stenläggningarna här på Rhodos bildar vackra mönster – ofta i behagliga naturnära färger.

I gamla stan har mönstren stått sig i århundraden och eftersom de är av sten så rår ingen på dem – de är ganska oföränderliga och har undgått större jordbävningar. Övertäckta kan de ha blivit men det finns också exempel på återupptäckt mosaik med fina, gamla mönster.

Eftersom strandlinjen förändras dagligen och bildar ständigt nya mönster så filosoferar jag över våra livsmönster. Vilka är de mönster som består år efter år och vilka är de livsmönster som förändras. Strandlinjen förändras ofta på ett vackert sätt och det hoppas jag att oundvikliga, förändrade livsmönster också gör.