Ordet

I den andliga tradition vi (lutheraner) lever i är Ordet ett centralt begrepp. Man refererar ofta till bibeln som Guds ord. Samtidigt är ordet inte bara massa text i en bibel. Det är också något levande. Det är liv. Ordet som vi använder för ”Ordet” är grekiskans Logos. Jag läste nyligen att logos egentligen kan översättas på tre olika sätt: ordet, meningen och verkligheten. Dessa tre är synonymer då vi pratar om Ordet i kristen bemärkelse. Bra att komma ihåg nästa gång man hör en predikan om Ordet.

Ordet är Ordet. Gud har talat och talar genom det som står i bibeln. Gud uppenbarar sin vilja med oss genom Ordet. Ordet är inte bara massa berättelser som hör till det förgångna. Det är ständigt aktuella berättelser om hurudana vi människor är och hurudana vi kan bli. Det finns ett djup i Ordet. Ett djup som vi är kallade att söka. Ordet uppenbarar sig för den som söker Herren. Den helige Ande uppenbarar Ordet för människan. Ordet blir levande. Ordet formar människan till det hon är tänkt att bli. En skapelse i Kristus.

Ordet är Meningen. Ordet är meningen med våra liv. Ordet ger mening åt vår tillvaro. Utan Ordet lever vi i en meningslös värld. Utan Ordet är vi på väg från ingenting mot ingenting i en värld full av lidande. Utan Ordet är vi ensamma, utlämnade åt oss själva. Allt är till genom Ordet och ingenting är till utan det (Joh. 1:3). Ordet ger mening och hopp till en hopplös värld. Ordet visar att det finns mer än det vi upplever här och nu. Ordet visar att allt som sker har en djupare betydelse.

Ordet är Verkligheten. Ordet är den sanna verkligheten. Ordet är den verkliga verkligheten. Den verklighet varur vår egen verklighet är som en skenbild. En bild som pekar mot något annat, ännu bättre. Vår egen verklighet är skapad ur denna verklighet. Vår egen verklighet är omsluten av denna verklighet. Att det finns en annan verklighet än den vi kan uppfatta är en underbar insikt. Det är en underbar tanke att denna verklighet en dag ska genomsyra och hela vår egen trasiga verklighet. Det är en underbar tanke att denna verklighet kommer att ställa allt till rätta. Att allt en dag kommer att bli bra.

Och till sist: Jesus är Ordet. Ordet blev kött och bodde bland oss (Joh. 1:14). Gud träder in i vår egen verklighet. Han blir människa. Den sanna verkligheten stiger in i vår egen verklighet. Gud uppenbarar sig själv i Jesus. Ordet ger sitt liv för oss. Inte bara för 2000 år sen. Ordet ger sitt liv för oss varje söndag i nattvarden. Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Den sanna verkligheten låter oss bli delaktiga redan här och nu i det som en dag kommer att genomsyra allt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Joh. 1:1-5, 9-18)

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget, och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja, utan av Gud.

Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: "Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, för han var till före mig." Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. Lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd.