Radioprogram

Två gudstjänster per månad på Radio Dei

Radio Dei sänder gudstjänsterna på Karlebyfrekvens 105,9 / 91,8 MHz. Programmet kan även lyssnas på via nätet på denna sida.

  • Karleby finska församlings gudstjänst från Gamlakarleby stadskyrka 1. söndagen i månaden kl. 10
  • Karleby svenska församlings gudstjänst från Karleby sockenkyrka 3. söndagen i månaden kl. 10.

Gudstjänst via nätet

Man kan också lyssna till gudstjänsten direkt här. På samma sida kan man lyssna till gudstjänster från alla församlingar inom Karleby kyrkliga samfällighet