Radioprogram

Karleby söndagsmagasin radierar gudstjänster

Radio Deis Karlebyfrekvens 105,9 / 91,8 MHz hörs Karleby söndagsmagasin kl. 10-13.

  • Karleby finska församlings gudstjänst från Gamlakarleby stadskyrka kl. 10.
  • finskspråkigt program och - när det finns tid - musik också på svenska kl. 11.25
  • Svenska församlingens gudstjänst kl. 12 antingen som direktsändning från stadskyrkan eller som bandad sändning från sockenkyrkan.
  • första söndagen i månaden hörs ett finskspråkigt program Hetki kanssasi mellan gudstjänsterna kl. 11.25.


Karleby söndagsmagasin produceras av Karleby kyrkliga samfällighet.

Gudstjänst via nätet

Man kan också lyssna till gudstjänsten direkt på dessa hemsidor.

Du kan lyssna till gudstjänster från olika församlingar i Karleby kyrkliga samfällighet via följande länkar:

Karleby svenska församling
Kokkolan suomalainen seurakunta
Kaustisen ja Ullavan seurakunta
Kälviän seurakunta
Lohtajan seurakunta 

De finskspråkiga programmen Hetki kanssasi kan man lyssna till (utan musik) även på dessa hemsidor.

Respons gällande radioprogrammen kan sändas till informatörer Eija Ahokangas och Mari Hautamäki som redigerar programmen.