Radioprogram

Karleby söndagsmagasin radierar gudstjänster

På Radio Deis Karlebyfrekvens 105,9 / 91,8 MHz hörs Karleby söndagsmagasin kl. 10-13. Programmet kan även lyssnas på via nätet på denna sida.

  • Karleby finska församlings gudstjänst från Gamlakarleby stadskyrka kl. 10
  • finskspråkigt program och - när det finns tid - musik också på svenska kl. 11.25
  • Karleby svenska församlings gudstjänst kl. 12 antingen som direktsändning från Gamlakarleby stadskyrka eller som bandad sändning från Karleby Ssockenkyrka
  • första söndagen i månaden hörs ett finskspråkigt program Hetki kanssasi mellan gudstjänsterna, med start kl. 11.25


Karleby söndagsmagasin produceras av Karleby kyrkliga samfällighet.

Gudstjänst via nätet

Man kan också lyssna till gudstjänsten direkt här. På samma sida kan man lyssna till gudstjänster från alla församlingar inom Karleby kyrkliga samfällighet

De finskspråkiga programmen Hetki kanssasi kan man lyssna på (utan musik) här.

Respons gällande radioprogrammen kan sändas till informatörer Eija Ahokangas och Mari Hautamäki som redigerar programmen.