Drömmen var att bli missionär i Afrika

Varför sökte du jobb inom kyrkan?
- Hösten 2019 gick jag FMS missionskurs Min mission och tack vare det öppnades en plats som missionssekreterare i Karleby svenska församling. 

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? 
- Jag jobbar bara 43 timmar i månaden som missionssekreterare men till mina uppgifter hör bl.a. att hålla kontakt med olika missionsgrupper, att ordna olika evenemang som kvinnofrukostar och att bygga upp nya former av missionsengegemang.

Vad är den största utmaningen i ditt jobb? 
- Att ha väldigt många idéer, men för lite timmar för att kunna förverkliga allt. 

Vad är mest belönande?
- Som liten drömde jag om att någon gång åka ut som missionär till Afrika. Den drömmen förverkligades inte, men nog några andra kortare missionsresor. Jag är tacksam att jag nu får arbeta med mission och med fina medarbetare. 

Vad gör du på fritiden?
- Umgås med man och fyra barn. Allra mest njuter jag av att vara ute, speciellt på havet.  

Vilket bibelställe tilltalar dig för tillfället?
- Jes. 58:6-10

I vilken typ av församlingsverksamhet deltar du helst?
I en hemgrupp där vi pratar om vardagen och livet, delar glädje och sorg, ber och äter tillsammans. 
 

 

Miia Lindqvist arbetar som  missionssekreterare i Karleby svenska församling. Hennes intervju publicerades på församlingssidorna i Kokkola-tidningen 15.2.2017.