Samtalstjänst - för dig som behöver någon som lyssnar

• Vill du tala med någon? • Är du mitt uppe i någon livskris? • Har du problem med någon eller något? • Har du svårt att somna? • Är du ensam?

Samtalstjänst logo med telefon.Om du har bekymmer som du vill prata med någon om, kan du ringa till Samtalstjänsten. När du talar med oss på samtalstjänsten får du vara anonym. Vi som dejourerar på samtalstjänsten har fått specialutbildning och har erfarenhet av möten med människor i olika livssituationer. Vi har alla tystnadsplikt!

Samtalstjänsten är konfidentcentrerad vilket betyder att den som ringer bestämmer hur samtalet utformas och vilket ämne som behandlas. Vår uppgift är inte i första hand att erbjuda färdiga svar utan att tillsammans med den som ringer söka en klarare bild av situationen och därigenom eventuellt få syn på nya handlingsvägar.

  • Vi lyssnar varje kväll kl 20-23
  • Telefonnummern till Samtalstjänsten på svenska är 0400 22 1190
  • Det behövs ingen riktnummer
  • Kostnaden är lokal nätavgift / mobilsamtalsavgift
  • I en gemensam chatt och telefonkalender kan du se vem som håller öppet idag.


Nätjouren logo.Samtalstjänstens nätjour 

Nätjouren erbjuder hjälp och stöd via internet. Den nya svenska tjänsten upprätthålls av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

De centrala principerna för nättjänsten är anonymitet, förtrolighet och respekt för användaren. Användaren behöver inte uppge namn, e-postadress eller andra uppgifter som kan leda till identifiering utan väljer själv en signatur och ett lösenord. Nätjouren är utvecklad i samråd med dataskyddsmyndigheterna och servicen är säker att använda.

Ditt meddelande besvaras inom 1-7 dagar av en frivillig medarbetare som fått utbildning för uppgiften. Meddelandena arkiveras inte för någon längre tid. De försvinner automatiskt från nättjänsten två månader efter att klienten fått sitt svar. Tjänsten är avgiftsfri.


Chatjouren logo.Chatjouren

Samtalen i chatten förs i enrum och du förblir anonym för den jourhavande. Chatten är öppen må-to kl 19-21.

Har du någonting att berätta?

Våga ta kontakt - vi lyssnar.


 

Brevjouren logo.Brevjouren
Skriv ett brev och skicka det till adressen Församlingarnas brevjour, PB 210, 00131 Helsingfors. Meddela namn och adress om du vill ha svar på ditt brev.

 

 

Samtalstjänst.fi

Vill du komma med som jourhavande?Hand håller lapp med texten Hopp. Gul bakgrund.

Alla som vill bli jourhavande i Kyrkans samtalstjänst får en utbildning för uppgiften. Det är ett viktigt frivilliguppdrag där du får vara ett stöd för andra människor.

Vi förutsätter förmåga att iaktta tystnadsplikt och för att sköta uppdraget väl behöver man själv ha en balanserad livssituation. Antalet jourpass per månad anpassas till vad som är lämpligt för dig i din situation. 

Du gör jourarbetet ensamt men ingår i en regional grupp av jourhavande som träffas för arbetshandledning och fortbildning.

Kyrkans Samtalstjänst är medlem i Delegationen för de etiska principerna för frivillig telefon- och näthjälp PuhEet och i det internationella IFOTES-förbundet (International Federation of Telephone Emergency Services).

Ta  kontakt med Sara Grönqvist, sakkunnig på KCSA. 

 


Taina Lamminen

Palvelevan puhelimen toiminnanohjaaja, diakoniatyöntekijä

Kokkolan suomalainen seurakunta