Församlingens utrymmen

Karleby kyrkliga samfällighet äger allt som allt

13 kyrkor och kapell
11 församlingshem och -center
2 lägergårdar
1 sommarhem

samt övriga fastigheter och utrymmen

Dessutom används några hyreslokaler i församlingarnas verksamhet. 

Bokning av utrymmen

Församllingarnas utrymmen kan hyras också för privat bruk t ex familjefester. Hyra för utrymmena debiteras enligt gällande prislista.

Utrymmen kan bokas via församlingarnas pastorsexpeditioner. 

Karleby svenska församling
Karleby finska församling
Kaustby och Ullava församling
Kelviå församling
Lochteå församling
Halso församling