Begravningsväsendet

Beställning av gravskötsel

Gravskötsel kan beställas på ekonomikontoret, tfn 050 3147 234
Postadress: Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
Besöksadress: Gustaf Adolfs gata 16, 2:a våningen
mån-fre kl 9-15.


Reservering av gravplats

Anna och Maria begravningsplatser
kontoret, Bågvägen 1, 67100 Karleby
050 3147 482
måndag-torsdag kl 9-14
Begravningsarbetsledaren ger råd och hjälp i begravningsärenden samt informerar om gravar och deras inlösningspriser.

Elisabeth begravningsplats
kontoret, Elisabethvägen 42, 67700 Karleby
050 3147 478
måndag-torsdag kl 9-14
Begravningsplatsarbetsledaren och kyrkvaktmästaren ger råd och hjälp i begravningsärenden, informerar om gravar och deras inlösningspriser.

Kaustby begravningsplats
Gravplatser i Kaustby bokas av församlingens vaktmästare.
050 3147 212

Ullava begravningsplats
Gravplatser i Ullava bokas av församlingens vaktmästare.
050 3147 516

Kelviå begravningsplats
Gravplatser i Kelviå bokas av församlingens vaktmästare.
050 3147 520

Lochteå begravningsplats
Gravplatser i Lochteå bokas av församlingens vaktmästare.
050 3147 523

Halso begravningsplats
Gravplatser i Halso bokas av församlingens vaktmästare.
040 757 7345

Sök bland kontaktpersoner

Du kan söka en person enligt namn eller genom att bläddra i listan med kontaktinformation. Du kan också använda dig av den alfabetiska listan nedan. Genom att klicka på en bokstav kommer du till personer vars efternamn börjar på den bokstaven.

A F G K L M S V

A


Timo Alatupa

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kälviän seurakunta

Samuli Anttila

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Lohtajan seurakunta

F


Victoria Furu

toimistosihteeri - byråsekreterare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

G


Kennet Granlund

erityisammattimies - specialyrkesman

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

K


Joonas Knuutila

erityisammattimies - specialyrkesman

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Kimmo Kokkonen

hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Janne Korkiakangas

hautaustoimen päällikkö - begravningsväsendets chef

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Kari Koskinen

hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Jarkko Känsälä

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kaustisen ja Ullavan seurakunta

L


Niclas Leminen

hautausmaan työnjohtaja

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Mikko Linnarinne

vs. suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kaustisen ja Ullavan seurakunta

M


Hannu Mikkonen

suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Halsuan seurakunta

S


Bernt Slotte

hautausmaan työnjohtaja - begravningsplatsarbetsledare

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

Jari Suvanto

hautausmaan työntekijä - suntio

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet

V


Sanna Vidjeskog

puutarhuri - trädgårdsmästare / suntio - kyrkvaktmästare, virkavapaalla

Kokkolan seurakuntayhtymä - Karleby kyrkliga samfällighet - Kokkolan suomalainen seurakunta - Karleby svenska församling