Info om centralregistret

Info om centralregistret

Karleby centralregister
Västra Kyrkogatan 17
67100 Karleby
öppet vardagar kl. 9-15
e-mail:

Karleby samfällighets centralregister verkar utspritt på Karleby samfällighets område och handhar medlemsregistret för de fem församlingar som hör till Karleby samfällighet. Centralregistret gör också hindersprövningar, ämbetsbetyg, släktutredningar och registrerar förrättningar (dop, vigslar till äktenskap, välsignelse av äktenskap).