Info om regioncentralregistret

Info om regioncentralregistret

Karleby regioncentralregister
Västra Kyrkogatan 17
67100 Karleby
p. 06 8296 261
öppet vardagar kl. 9-15
e-mail:

Karleby samfällighets regioncentralregister verkar utspritt på Karleby samfällighets område och handhar medlemsregistret för de fem församlingar som hör till Karleby samfällighet. Regioncentralregistret gör också hindersprövningar, ämbetsbetyg, släktutredningar och registrerar förrättningar (dop, vigslar till äktenskap, välsignelse av äktenskap).