Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning till Karleby kyrkliga samfällighet.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

      ______        ___    _____ 
  ___  /_  _//   ___   / _ \\  / ___// 
  /  ||  -| ||-   /  || | / \ ||  \___ \\ 
 | [] ||  _| ||_  | [] || | \_/ ||  /  // 
  \__ || /_____//  \__ ||  \___//  /____// 
  -|_|| `-----`   -|_||  `---`  `-----`  
   `-`         `-`           

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.