Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning till Karleby kyrkliga samfällighet.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

 ______  __  __  _____  _  _   _____  
 /_  _// \ \\/ // / ___|| | || | || / ___|| 
 `-| |,-  \ ` // | // __  | || | || | // __  
  | ||   | ||  | \\_\ || | \\_/ || | \\_\ || 
  |_||   |_||  \____//  \____//  \____// 
  `-`'   `-`'   `---`   `---`   `---`  
                         

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.