Respons

Min hälsning till församlingen

Med den här responsblanketten kan du skicka din hälsning till Karleby kyrkliga samfällighet.

Ämne:
Meddelande:*
Jag vill bli kontaktad per e-post
Ditt namn:*
Din e-postadress:*
Personuppgifterna samlas in på grundval av samtycke och behandlas konfidentiellt. De uppgifter som getts åt oss används endast till överenskommet ändamål. Vi överlåter inga uppgifter till utomstående.

      ______  __  __   ___  __  __ 
  ___  /_  _// \ \\/ //  / _ \\ \ \\ / // 
  /  ||  -| ||-  \  //  / //\ \\ \ \/ // 
 | [] ||  _| ||_  / . \\ | ___ || \ //  
  \__ || /_____// /_//\_\\ |_|| |_||  \//  
  -|_|| `-----`  `-` --` `-`  `-`   `   
   `-`                     

 

Vi tar också gärna emot respons om du upptäcker gammal eller felaktig information på våra sidor.
Vi strävar till att hålla sidorna uppdaterade.