Salongen (Karleby församlingscenter)

Västra kyrkogatan 17 , 67100 Karleby

Salongen i Karleby församlingscenter.

Salongen är belägen på församlingscentret, 1/2 våning ovanför pastorskansliet. Ingång  sker från församlingscentrets högra flygel via gårdsplanen.

Salongen omfattar
• 12 sittplatser
• möjlighet till videokanon och skärm

Bokning av utrymmet kan göras via pastorskansliet:
Västra Kyrkogatan 17, 1. våningen
06 8296 881

Serveringsbeställningar via servicechefen, tfn 050 3147 540