Historiska orglar

Historiska orglar i Karleby

Två historiska orglar grävdes fram sommaren 2013 från Karleby kyrkliga samfällighets lagerutrymmen.

- E. F. Walcker-orgeln är den tidigare Gamlakarleby stadskyrkas orgel från 1881.
- Gustav Normann-orgeln är Karleby sockenkyrkas gamla orgel från 1879.   Normann-orgeln i sockenkyrkan

 

Det svartvita fotot visar hur Normann-orgeln såg ut på sitt ursprungliga ställe i sockenkyrkan. 


I bilden nedan visar kantorerna orgeldelar som var i förvånansvärt bra skick, tack vare omsorgsfull lagring.
  

  

 

 

 

 

Gemensamma kyrkorådet grundade en arbetsgrupp med uppgift att undersöka möjligheterna att återuppföra orglarna.
 
Orgelintresset bidrog även till grundandet av en förening, Kokkolanseudun Urkuseura ry, Karlebynejdens Orgelvänner rf. Föreningen finns också i Facebook.

Normann-orgeln till Marie kapell 

Meningen är att Normann-orgeln ska restaureras och monteras i Marie förrättningskapell efter dess renovering. Gemensamma kyrkorådet fattade 9.12.2014 beslutet, att Normann-orgeln är den främsta orgellösningen för Marie kapell. 

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände 16.6.2015 anbuden för restaureringen av Normann-orgeln. Orgeln kommer att restaureras och uppföras av orgelbyggeri OÜ Olev Kentsi orelitöökoda och intoneras av orgelbyggeri Martti Porthan Oy. Totala priset är 180.792 euro inkl. moms.

Restaureringen skall bli klar hösten 2016. Intonationen och stämningen skall göras i Marie kapell i början av året 2017 så att orgeln kan tas i bruk senast  31.3.2017.

Finansiering för projektet har fåtts såväl av privatpersoner som från den offentliga sektorn. Undervisnings- och kulturministeriet  har beviljat ett betydande bidrag till projektet. Gemensamma kyrkorådet förutsätter att den del - ca. 80.000 euro - som fattas i finansieringen för åren 2016-2017 täckes genom bidrag och konserter, i enlighet med finansieringsplanen som orgelarbetsgruppen utarbetat.