Lochteå kyrka

Lochteå (Sophia Magdalenas) kyrka

Lochteå kyrka

Lochteå nuvarande kyrka är den fjärde eller femte i ordningen. I ett dokument nämns att den första kyrkan byggdes under trosreformen 1517. Enligt traditionen har kyrkan stått på Kylänmäki.

Om de följande kyrkorna kan man läsa i pelaren i kyrkan: "Se ensimäinen Kircko on ollut Wähäi Capelli rakettu 1576 Lochtajan Kircko maalle Wuonna 1617 on se mahan jaotettu ja yxi usi siawambi siallerakettu. Wuonna 1643 sinä 14 p. Juliuxes syttyi se pitkäisen tulesta ja paloi ylös caickein Kelloins ja Caunistuxens cansa."

Vår föregående kyrka byggdes 1644 nära det nuvarande församlingshemmet. Den var en sk. långkyrka med ett stort torn och flera mindre torn. Kyrkan revs 1768 då det stora tornet började luta.

Lochteå kyrka

Bräder från den förra kyrkans väggar har använts till den nuvarande kyrkans tak. Änglarna i bräderna är målade av Christian Widbrandt. Även föremål ur den förra kyrkan finns kvar såsom predikstol, dopfunt, kyrkskepp, timglas, psalmtavla, ljuskronor, lampetter och vissa textilier.

Lochteå kyrka

Den nuvarande kyrkan byggdes på en högre plats än den tidigare, så att den även kunde fungera som ett landmärke för sjöfararna. Enligt dopanteckningarna användes kyrkan redan som halvfärdig. Det berättas, att den första gudstjänsten hölls 12.5.1769, så kyrkan var då troligtvis färdig. Gudstjänsten förrättades av CH. Ståhle, sedermera kyrkoherde i Uleåborg.

Den välkände byggmästaren Matti Honka (Matts Lillhonga) från Vittsar i Karleby ritade den nuvarande kyrkan och övervakade även bygget. Lochteå kyrka räknas som en av hans bästa arbeten och är unik i Västra Finland.

Lochteå kyrka

Lochteå kyrkväg 2 B
tfn 050 3147 522

Klicka fram kartlänken HÄR