Nyheter

 

Orgelskatter från 1800-talet till dagsljuset i Karleby

Publicerad: 23.08.2013

Walcker-orgelns fasadI Karleby kyrkliga samfällighet har man de senaste dagarna upplevt spännande stunder då två orglar, som varit nedpackade i ca 60 år, har lyfts fram ur sina förvaringar för en noggrannare granskning.

Båda orglarna är historisk mycket betydelsefulla: Karleby sockenkyrkas Gustav Normann-orgel från år 1879 samt Gamlakarleby stadskyrkas E. F. Walcker-orgel från år 1881. Båda orgelbyggerierna var framstående och kända under den tiden.
I bilden syns en del av Walcker-orgelns präktiga fasad.

Att ta fram de historiska orglarna, på initiativ av kantorerna i Karleby, var lönsamt. Det har visat sig att de båda orglarna har bevarats överraskande intakta tack vare en omsorgsfull förvaring.

Orglarna har undersökts av tysk och finsk expertis: Martti Porthan från Janakkala och Christian Scheffler och Tino Herrig från Tyskland.
Enligt Porthan representerar den i Estland tillverkade Normann-orgeln en av de få ursprungliga och äkta Normann-orglar som finns bevarade.

Walcker-orgeln som togs fram är också med europeiska mått mätt sällsynt eftersom ca 90 % av Walcker -orglarna har gått förlorade under de senaste 120 åren. Walcker har byggt sammanlagt 48 orglar i Finland, av dem är 30 byggda före 1917. Och av dem har endast förutom orgeln i Karleby, bevarats Rickard Faltins hemorgel i Sibeliusmuseet.
I bilden syns en del av Walcker-orgelns präktiga fasad.

Nu är det aktuellt att diskutera möjligheten att restaurera instrumenten. Orglarna kommer att stanna i Karleby eftersom de är en viktig del i stadens orgelhistoria.
Redan 1695 byggde bröderna Beijer den första orgeln i Gamlakarleby. Denna orgel som sedan restaurerades av Ericus German är numera i användning i Munsala kyrka.

Text: Ritva Göös
Foto: Tuomo Viherjuuri