Nyheter

 

Orgelförening bildades

Publicerad: 16.01.2015

En orgelförening  som fick namnet Kokkolaseudun urkuseura ry. / Karlebynejdens Orgelvänner rf. bildades i torsdags den 5 januari i samband med en orgelafton i stadskyrkan. 

Intresset för att bilda en orgelförening var rätt stort och behovet av en orgelförening är uppenbart.

Föreningens målsättning är att lyfta fram orgelkonsten och skapa ett forum för orgelintresset i nejden; allt från orgelbyggkonst och restaurering till att ordna konsertserier och andra orgelrelaterade evenemang. 

De närmaste åren kommer orgelföreningen att vara aktiv i att stöda restaureringsplanerna för de historiska orglarna i Karleby, dock har inte föreningen egna orglar i sin ägo. Det är närmast fråga om en intresseförening.

I torsdags tillsattes en styrelse; ordförande blev Markku Hekkala och ordinarie medlemmar Heikki Polso, Kristina Klingenberg, Jens Sundström och Tuomo Viherjuuri som kommer att fungera som föreningens sekreterare. Suppleanter blev Ritva Göös och Matti Pohjoisaho.

Kantorerna i svenska och finska församlingen tillhandahåller blanketter ifall man vill ansöka om medlemskap. Så småningom kommer det att finnas mera information och möjlighet att ansluta sig via hemsida.