Nyheter

 

En av de historiska orglarna i Karleby restaureras

Publicerad: 12.08.2015

 Avtalet om restaurering undertecknades

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Glädjen var stor när avtalet med orgelbyggarna Olev Kents och Martti Porthan i tisdags undertecknades gällande restaurering av den historiska Normann-orgeln som för ett par år sedan togs fram ur sina gömmor. Från Karleby kyrkliga samfällighet tecknades avtalet under av förvaltningsdirektören Helinä Marjamaa (t.v.). Christian Ahlskog (i mitten) är vald att övervaka restaureringsarbetet. Kantorerna representerades av finska och svenska församlingens kantorer Ritva Göös (t.h.) och Kristina Klingenberg. (Foto: Eveliina Palola)

Olev Kents och Martti Porthan kommer att ta hand om de värdefulla orgeldelarna av Normann-orgeln från 1879. Restaureringsarbetet beräknas ta ett par år. Orgeln som i tidigare fanns i Karleby sockenkyrka  (1879 - ca 1956) kommer att tas i bruk igen och placeringen är Marie kapell som därmed kommer att få ett unikt instrument. Olev Kents från Estland har tidigare erfarenhet av att restaurera sin landsmans Normanns orglar. 
 
Kantorerna i Karleby svenska och finska församlingar är glada över att projektet går framåt och förverkligas. Beslutsprocessen har varit lång. Sammanlagt rör sig restaureringskostnaderna kring 200.000 euro med alla kringkostnader. Samfälligheten står för hälften av summan, och Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 50.000 euro. Kantorerna har hittills lyckats spela och sjunga ihop ca 15.000 euro. De fortsätter arbetet med ansökningar om bidrag samt också med att ordna konserter för projektet.  
 
Den nybildade tvåspråkiga orgelföreningen Karlebynejdens Orgelvänner r.f. har varit till stor hjälp i att stöda projektet. I sommar har en lunchkonsertserie ordnats i stadskyrkan; den sista lunchkonserten spelas 19.8 kl 13 och då är det t.f. kantorn i Karleby svenska församling, Mauriz Brunell, som står för musiken.
 
Torsdagen den 3 september kl 18 blir det infotillfälle i Öjasalen på Kyrkbacken. Då visas också en filminspelning från inventeringsarbetet sommaren och hösten 2013. I samband med infotillfället är det servering och kl 19.30 blir det konsert i Karleby sockenkyrka kl 19.30 där Janne Salmela, Tuomo Viherjuuri och Matti Pohjoisaho spelar. Kantorerna sjunger tillsammans med kören De profundis en kantat av Mendelssohn.
 
Samma vecka - på söndagen 6 september - blir det Orgelsafari med ett 20-tal konserter runtom i nejden. Bland annat ordnas konserter i Karleby och Kronoby kl 15, i Yxpila kl 17, Nedervetil kl 18 och Terjärv  och Gamlakarleby stadskyrka kl 19 . Konserter ordnas också i Perho, Vetil, Kaustby, Ullava, Kelviå, Pyhäjoki, Lochteå osv. Tanken är att det är orgelmusik i alla kyrkor samma dag. I Kärsämäki vill man också vara med och stöda det historiska orgelprojektet genom att ordna orgelmaraton kvällen innan dvs lördagen den 5 september. I orgelmaraton deltar också kantorer från Karleby och Kelviå.