Nyheter

 

Orgelprojekt på slutrakan

Publicerad: 07.04.2017

Normann-orgeln i Marie kapellRestaureringen av den historiska Normann-orgeln från 1879 inleddes i Karleby sommaren 2014 då kantorerna tillsammans med många frivilliga gjorde en omfattande inventering av de två historiska orglar som finns i samfällighetens ägo - en Normann-orgel från 1879 och en Walcker-orgel från 1881.

Det var orgelbyggare Gustav Normanns landsman Olev Kents från Estland som vann offerten och som tog sig an den historiska orgeln som då var i delar. Kantorerna är mycket nöjda med slutresultatet. Som bäst pågår intoneringsarbetet och orgeln beräknas vara klar till återinvigningsfesten i maj i Marie kapell i Karleby.

Själva kapellet har också genomgått en ansiktslyftning och återinvigningen av kapellet samt ibruktagandet av orgeln sker samtidigt – den 7 maj kl 15 med biskop Samuel Salmi från Uleåborgs stift som förrättar återinvigningen.

Tillfället är tvåspråkigt och där medverkar finska och svenska församlingens kyrkoherdar Jouni Sirviö och Per Stenberg samt de båda församlingarnas kantorer; Ritva Göös, Janne Salmela, Tuula Pihlajaharju, Martti Laitinen, Kristina Klingenberg samt Karlebynejdens Orgelvänners ordförande, kantor Markku Hekkala.

Orgelföreningen har en stor andel i att projektet har kunnat förverkligas. Kantorerna har gjort en väldigt stor insats och samlat in hälften av kostnaden på dryga tvåhundratusen euro som restaureringen kostat. Detta har skett både genom att ordna konserter men också genom olika ansökningar. Större bidragsgivare har varit undervisningsministeriet, Suomen kulttuurirahasto, Karleby stad samt många mindre bidragsgivare har möjliggjort ordnandet av konserter för att få in medel.

Vid själva invigningstillfället kommer två verk att uruppföras Urmas Sisasks Lux aeternae för baryton och altsolist samt ett orgelverk av Santeri Siimes som han själv framför.
På kvällen blir det orgelkonsert med tidigare karlebykantorn samt övervakaren för orgelprojektet Christian Ahlskog samt Matti Pohjoisaho. Orgelkonserten är kl 19 i Marie kapell.

Efter invigningen kommer kapellet åter att tas i bruk för jordfästningar. Redan i maj blir det ett par finska aftonmusiktillfällen och onsdagen den 24 maj kl 18 blir det aftonmusik med Karleby svenska församlings kyrkokör och kantorerna Martti Laitinen och Kristina Klingenberg. Karlebynejdens Orgelvänner rf ordnar två orgelmusiktillfällen; onsdagen den 14 juni med Markku Hekkala och onsdagen den 2 augusti med Tuomo Viherjuuri.

Bild: Mari Hautamäki